Blackout w Kijowie

EN_01546463_0005
Blackout w Kijowie
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
23.11.2022 Kijow, Ukraina. Blackout w Kijowie z powodu rosyjskiego ostrzalu. Fot. Danylo Antoniuk/REPORTER
2022-11-23
Danylo Antoniuk/REPORTER
Danylo Antoniuk/REPORTER
Danylo Antoniuk/REPORTER
231122danant005
9,9MB
51cm x 34cm przy 300dpi
11, 2022, 22, 23, ANTONIUK, BLACKOUT, CIEMNO, CIEMNOSC, DANYLO, FOT, KIJOW, KIJOWIE, KYIV, osrzalu, OSTRZAL, OSTRZALE, OSTRZALU, PO, POWODU, REPORTER, ROSYJSKIEGO, ROSYJSKIM, UKRAINA, UKRAINE, UKRAINIE, W, WOJNA, Z, ZAGRANIA,