EN_01523807_0015

EN_01523807_0015
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
**World Rights**
Low supplies and empty shelves of baby formula at a Kroger in Noblesville, IN on May 14, 2022. A nationwide shortage of infant formula is hitting every state due to supply chain issues and a large scale recall that started in February 2022. (Photo by Jason Bergman/Sipa USA)
2022-05-14
Jason Bergman/Sipa USA/East News
Sipa USA
Jason Bergman
sipausa_39289642
4,31MB
34cm x 23cm przy 300dpi
14, 2022, A, AND, AT, BABY, BERGMAN, BY, CHAIN, DUE, EMPTY, EVERY, FEBRUARY, FORMULA, HITTING, IN, INDIANA, INFANT, IS, ISSUES, JASON, KROGER, LARGE, LOW, MAY, NATIONWIDE, NEWS, NOBLESVILLE, OF, ON, RECALL, SCALE, SHELVES, SHORTAGE, STARTED, STATE, SUPPLIES, SUPPLY, THAT, TO, USA,