EN_01523961_0066

EN_01523961_0066
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
FRANCE, UK RIGHTS OUT. End users shall not licence, sell, transmit, or otherwise distribute any photographs represented by eyevine, to any third party.
13/05/2022. Windsor , United Kingdom. Queen Elizabeth II at the Royal Windsor Horse Show, United Kingdom. Picture by Stephen Lock / i-Images / eyevine
2022-05-13
Stephen Lock / i-Images/Eyevine/East News
Eyevine
Stephen Lock / i-Images
eyevine03085079
1,26MB
35cm x 23cm przy 300dpi
05, 13, 16, 2022, 54-MEMBER, AT, BRIT, BRITISH, BY, COMMONWEALTH, CONSTITUTIONAL, ELIZABETH, ENGLAND, EVOFFER, EYEVINE, FAMILY, HEAD, HORSE, I-IMAGES, II, IS, KINGDOM, LOCK, MONARCH, MONARCHY, NATIONS, NEWS, OF, PICTURE, POWER, QUEEN, REALMS, REGAL, REIGN, ROYAL, ROYALS, ROYALTY, RULE, RULER, SHOW, SOVEREIGN, STATE, STEPHEN, THE, TRADITION, UNITED, WINDSOR,