EN_01508886_0001

EN_01508886_0001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
internet + 100%
fot. Jan Bogacz/TVP/East News The Voice Senior 3 edycja trzecia final Marta Manowska sesja foto
2022-01-12
Jan Bogacz/TVP/East News
TVP SA
Jan Bogacz
2247196
7,39MB
34cm x 51cm przy 300dpi
3, BOGACZ, EAST, EDYCJA, FINAL, FOT, FOTO, JAN, MANOWSKA, MARTA, MUZYKA, NEWS, ROZRYWKA, SENIOR, SESJA, THE, TRZECIA, TVP, VOICE,