EN_01508765_0005

EN_01508765_0005
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
13.01.2022 - Gdansk, Prezentacja materialow edukacyjnych IPN poswieconych stanowi wojennemu 1981-1983 Stan Wojenny Teki edukacyjne IPN Wysoka Temperatura Post po Karnawale Biuletyn IPN / Fot. Karol Makurat/REPORTER
2022-01-13
Karol Makurat/REPORTER
Karol Makurat/REPORTER
Karol Makurat/REPORTER
IPNGDANSKSTANWOJENNY13012022BIG-1004
3,7MB
35cm x 23cm przy 300dpi
01, 13, 2022, BIULETYN, EDUKACYJNE, EDUKACYJNYCH, GDANSK, INSTYTUT, IPN, KARNAWALE, KAROL, MAKURAT, MATERIALOW, NARODOWEJ, PAMIECI, PO, POST, POSWIECONYCH, PREZENTACJA, REPORTER, STAN, STANOWI, TEKI, TEMPERATURA, WOJENNEMU, WOJENNY, WYSOKA,