EN_01498491_4615

EN_01498491_4615
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
The Blue Pools of Makarora offer enticing blue waters to swim in, South Island, Mount Aspiring National Park; Makarora, New Zealand
2021-10-20
Micah Wright/Design Pics/East News
Design Pics
Micah Wright
33339081HighRes
6,18MB
49cm x 32cm przy 300dpi
AERIAL, ASPIRING, ATTRACTION, ATTRACTIONS, AWE, BEAUTIFUL, BEAUTY, BIRD, BIRDS, BLUE, CLEAR, CLIFF, CLIFFS, COLD, COLOR, COLOUR, DAY, DAYTIME, DESTINATION, DESTINATIONS, ENTICING, EYE, FOLIAGE, GLACIAL, HAAST, HERITAGE, HORIZONTAL, IMAGE, IN, INSPIRING, INTEREST, ISLAND, LANDMARK, LANDMARKS, LANDSCAPE, LANDSCAPES, LOCAL, MAKARORA, MICAH, MOSS, MOSSY, MOUNT, NATIONAL, NATURAL, NATURE, NEW, NO, NOBODY, NON-URBAN, OF, OFFER, ONE, OUTDOORS, OUTSIDE, PARK, PARKS, PASS, PEOPLE, PLACE, PLACES, PLANT, PLANTS, POOL, POOLS, ROCK, ROCKS, ROCKY, S-EYE, SCENE, SCENIC, SCENICS, SITE, SOUTH, SWIM, TE, THE, TO, TOURISM, TOURIST, TRACK, TRAVEL, TURQUOISE, UNESCO, VIEW, WAHIPOUNAMU, WALK, WATER, WATERS, WEST, WORLD, WRIGHT, ZEALAND,