EN_01498491_4607

EN_01498491_4607
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
A Colourful Quilt Made From Scraps Of Cloth; Astoria, Oregon, United States Of America
2021-10-20
Robert L. Potts/Design Pics/East News
Design Pics
Robert L. Potts
2429837HighRes
8,56MB
49cm x 32cm przy 300dpi
A, AMERICA, AMERICAN, ASTORIA, BACKGROUNDS, BLANKET, CLOSE, CLOSE-UP, CLOTH, COLOR, COLOUR, COLOURFUL, CRAFT, CRAFTS, CREATIVITY, DAY, DESIGN, DESTINATION, DESTINATIONS, DETAIL, FABRIC, FROM, HANDICRAFT, HOMEMADE, HORIZONTAL, IMAGE, L, MADE, MULTICOLORED, NO, NO-ONE, NOBODY, NORTH, OF, ONE, OREGON, OUTDOORS, PATTERN, PATTERNS, PEOPLE, PHOTOGRAPHY, PINK, POTTS, QUILT, QUILTING, QUILTS, REPETITION, ROBERT, SCRAPS, SEWN, STATES, TEXTILE, TRAVEL, UNITED, UP, US, USA, VARIETY, VIEW,