EN_01459735_5774

EN_01459735_5774
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
World Rights
The Breakfast Club Grand opening in Hollywood, CA on 9/21/21. 21 Sep 2021 Pictured: Sofia Vergara. Photo credit: River / MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342
2021-09-21
River / MEGA/Mega Agency/East News
Mega Agency
River / MEGA
MEGA789213_003
3,62MB
26cm x 37cm przy 300dpi
1, 2021, 21, 505, 6342, 888, 9, BREAKFAST, CLUB, CREDIT, GRAND, HOLLYWOOD, IN, MEGA, ON, OPENING, PICTURED, RIVER, SEP, SOFIA, THE, THEMEGAAGENCY, VERGARA,