EN_01492654_0520

EN_01492654_0520
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021. - Afghan women wearing full face veils sat in rows at a Kabul university lecture theatre Saturday, pledging commitment to the Taliban's hardline policies on segregation. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)
2021-09-11
AAMIR QURESHI/AFP/East News
AFP
AAMIR QURESHI
AFP_9MM2LL
3,24MB
51cm x 34cm przy 300dpi
11, 2021, A, AAMIR, AFGHAN, AND, AT, BANNERS, BY, COMMITMENT, DURING, EDUCATION, FACE, FULL, HARDLINE, HOLD, HORIZONTAL, IN, KABUL, LECTURE, MARCHING, ON, OUTSIDE, PLACARDS, PLEDGING, POLICIES, PRO-TALIBAN, QURESHI, RABBANI, RALLY, ROWS, SAT, SATURDAY, SEGREGATION, SEPTEMBER, SHAHEED, TALIBAN, THE, THEATRE, TO, UNIVERSITY, VEILED, VEILS, WEARING, WHILE, WOMEN,