EN_01492054_0029

EN_01492054_0029
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
St Benedict's B&B, St Leonards-on-Sea
2019-02-04
Andreas von Einsiedel/Andreas Von Einsiedel/East News
Andreas Von Einsiedel
Andreas von Einsiedel
stben029
0,14MB
5cm x 7cm przy 300dpi
ANDREAS, BENEDICT, DECORATION, EINSIEDEL, LEONARDS-ON-SEA, ST, STYLE, VICTORIAN, VON,