EN_01490200_0289

EN_01490200_0289
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Model Released (MR),Not Released (NR),5230.jpg SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Young boy sitting on a river bank
2021-07-29
Mint Images/Mint Images RF/East News
Mint Images RF
Mint Images
70133
6,75MB
44cm x 29cm przy 300dpi
6-7, A, AFRICA, ALONE, BANK, BOY, BOYS, CHILD, CROUCHING, DAY, FLOWING, IMAGES, LANDSCAPE, MALE, MINT, MOUNTAIN, NATURE, NON-URBAN, ON, ONE, OUTDOORS, PERSON, PLAYING, RIVER, RIVERBANK, SCENE, SCENICS, SITTING, SOUTH, SURFACE, TREE, UNRECOGNIZABLE, WATER, YEARS, YOUNG,