EN_01490200_0271

EN_01490200_0271
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
5229.jpg,5228.jpg SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Teenage girl seated on the edge of a bathtub, playing accoustic guitar.
2021-07-28
Mint Images/Mint Images RF/East News
Mint Images RF
Mint Images
70105
3,6MB
44cm x 29cm przy 300dpi
A, ACCOUSTIC, ACTIVITY, AFRICA, BATHROOM, BATHTUB, CREATIVITY, DOMESTIC, EDGE, FEMALE, GIRL, GIRLS, GUITAR, HOBBY, IMAGES, INDOORS, INSTRUMENT, LEISURE, LIFE, MINT, MUSIC, MUSICAL, OF, ON, ONE, PERSON, PLAYING, PRACTISE, SEATED, SKILL, SOUTH, STRING, TEENAGE, TEENAGER, THE,