EN_01490200_0213

EN_01490200_0213
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Model Released (MR),Property Released (PR),5230.jpg,5228.jpg SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Eight year old boy, hands on his head, portrait
2021-07-27
Mint Images/Mint Images RF/East News
Mint Images RF
Mint Images
70039
3,23MB
44cm x 29cm przy 300dpi
8-9, AFRICA, BOREDOM, BOY, BOYS, BUILDING, CAUCASIAN, CHILD, CHILDHOOD, CUTE, DAY, EIGHT, ETHNICITY, EXTERIOR, GEN, GENERATION, HANDS, HEAD, HIS, HOUSE, IMAGES, LIFE, MALE, MINT, OLD, ON, ONE, OUTDOORS, PERSON, PHOTOGRAPHING, PLAYFUL, PORTRAIT, POSING, REAL, SOUTH, WELLBEING, YEAR, YEARS, YOUTH, Z,