EN_01478898_6489

EN_01478898_6489
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6596214 06.07.2021 Smoke rises from a wildfire in Gorny District, Russia's Sakha Republic (Yakutia). Region authorities have registered 273 active wildfires in the region, 2161 people and about 300 units of machinery are involved in battling the fires. Andrey Sorokin / Sputnik
2021-07-06
Andrey Sorokin/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Andrey Sorokin
6596214_60f02de814a63
0,65MB
16cm x 11cm przy 300dpi
06, 07, 2021, 2161, 273, 300, A, ABOUT, ACTIVE, AND, ANDREY, ARE, AUTHORITIES, BATTLING, DISTRICT, FIRES, FOREST, FROM, GORNY, HAVE, IN, INVOLVED, MACHINERY, OF, PEOPLE, REGION, REGISTERED, REPUBLIC, RISES, RUSSIA, SAKHA, SMOKE, SOROKIN, SPUTNIK, THE, TREES, UNITS, WATER, WILDFIRE, WILDFIRES, YAKUTIA,