EN_01475121_0012

EN_01475121_0012
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
03.05.2021 Warszawa, Obchody Swieta Narodowego Trzeciego Maja, fot Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
2021-05-03
Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
20210503_TOMJ8607
1,68MB
31cm x 18cm przy 300dpi
03, 05, 2021, JASTRZEBOWSKI, MAJA, NARODOWEGO, OBCHODY, REPORTER, SWIETA, TOMASZ, TRZECIEGO, WARSZAWA,