EN_01470398_0017

EN_01470398_0017
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: ALBIN MARCINIAK / EAST NEWS Braszowice - odkrywkowa kopalnia magnezytu na Dolnym Slasku, wyrobisko, monomineralna skala osadowa z pokladami magnezytu. jest stosowany jako polfabrykat do produkcji sztucznych nawozow wieloskladnikowych, do produkcji soli fizjologicznych, do produkcji materialow zasadowych dla hutnictwa, komponent do mas ceramicznych. Aktywny tlenek magnezu stosowany do produkcji cementu Sorella, jako wypelniacz do farb, papieru, kauczuku, dodatek przy produkcji szkla, dodatek mineralny do pasz.
2021-03-24
Albin Marciniak/East News
Albin Marciniak
Albin Marciniak
opencast magnesite mine in Lower Silesia in the Kłodzko Valley (
10,26MB
51cm x 34cm przy 300dpi
AKTYWNY, ALBIN, ALBINA, BOGATA, BOGATE, BOGATEJ, BRASZOWICACH, BRASZOWICAMI, BRASZOWICE, CAVE, CEMENTU, CERAMICZNYCH, CHRONIONY, DAWNA, DAWNY, DLA, DO, DODATEK, DOLNEGO, DOLNY, DOLNYM, EAST, EDUKACJA, EDUKACYJNA, EUROPE, FARB, FIZJOLOGICZNYCH, GEOLOGICZNEGO, GEOLOGICZNY, GORA, HALDA, HALDY, HALDZIE, HUTNICTWA, IN, INDUSTRIAL, INFORMACYJNA, INWESTOR, JAKO, JEST, KAUCZUKU, KLODZKA, KLODZKIEJ, KOLOROWY, KOMPONENT, KOPALNI, KOPALNIA, KOPALNIACH, KOPALNIANE, KOPALNIE, KOPALNYCH, KOTLINA, KOTLINIE, KRAJ, LANDSCAPE, MAGAZYNOWANIE, MAGAZYNOWANY, MAGNEZU, MAGNEZYT, MAGNEZYTEM, MAGNEZYTU, MARCINIAK, MARCINIAKA, MAS, MATERIALOW, MINE, MINERALNY, MINERALOW, MINERALY, MONOMINERALNA, MONOMINERALNE, NA, NAWOZOW, NAWOZY, NEWS, OCHRONA, ODKRYWKA, ODKRYWKOWA, ODKRYWKOWE, ODKRYWKOWEJ, OGRANICZENIE, OSADOWA, OSADOWE, PAPIERU, PASZ, PIERWIASTEK, PODZIEMI, PODZIEMIA, PODZIEMIACH, PODZIEMNA, PODZIEMNY, POKLADAMI, POLAND, POLFABRYKAT, POLSCE, POLSKA, POLSKE, POLSKI, POLSKICH, POLSKIE, POLSKIEGO, POLSKIEJ, PRACE, PRAWEM, PRODUKCJI, PRZY, REZERWAT, SKALA, SKALY, SKLAD, SKLADOWANIE, SKLADOWISKO, SLASK, SLASKA, SLASKICH, SLASKIE, SLASKIM, SLASKU, SOLI, SORELLA, STARA, STARE, STAREJ, STATUS, STATUSIE, STOSOWANY, SUROWCA, SWIAT, SZATA, SZATY, SZKLA, SZTUCZNE, SZTUCZNYCH, TABLICA, TAJEMNICZA, TAJNA, TAJNE, TLENEK, UDOSTEPNIONA, UNDERGROUND, UZGODNIENIA, W, WIELKIE, WIELOSKLADNIKOWYCH, WLASCICIEL, WLASCICIELEM, WYDOBYCIE, WYDOBYWANIE, WYKOPALISKOWE, WYPELNIACZ, WYROBISKA, WYROBISKO, Z, ZABEZPIECZONE, ZAGLEBIA, ZAGLEBIE, ZAGLEBIU, ZASADOWYCH, ZIEMI, ZIEMIA, ZLOZA, ZWIEDZANIA,