EN_01470398_0003

EN_01470398_0003
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: ALBIN MARCINIAK / EAST NEWS Braszowice - odkrywkowa kopalnia magnezytu na Dolnym Slasku, wyrobisko, monomineralna skala osadowa z pokladami magnezytu. n/z tablica informacyjna na terenie kopalni
2021-03-23
Albin Marciniak/East News
Albin Marciniak
Albin Marciniak
Braszowice - odkrywkowa kopalnia magnezytu (1)
4,68MB
51cm x 34cm przy 300dpi
ALBIN, ALBINA, BOGATA, BOGATE, BOGATEJ, BRASZOWICACH, BRASZOWICAMI, BRASZOWICE, CAVE, CHRONIONY, DAWNA, DAWNY, DO, DOLNEGO, DOLNY, DOLNYM, EAST, EDUKACJA, EDUKACYJNA, EUROPE, GEOLOGICZNEGO, GEOLOGICZNY, GORA, HALDA, HALDY, HALDZIE, IN, INDUSTRIAL, INFORMACYJNA, INWESTOR, KLODZKA, KLODZKIEJ, KOLOROWY, KOPALNI, KOPALNIA, KOPALNIACH, KOPALNIANE, KOPALNIE, KOPALNYCH, KOTLINA, KOTLINIE, KRAJ, LANDSCAPE, MAGAZYNOWANIE, MAGAZYNOWANY, MAGNEZYT, MAGNEZYTEM, MAGNEZYTU, MARCINIAK, MARCINIAKA, MINE, MINERALOW, MINERALY, MONOMINERALNA, MONOMINERALNE, NA, NEWS, OCHRONA, ODKRYWKA, ODKRYWKOWA, ODKRYWKOWE, ODKRYWKOWEJ, OGRANICZENIE, OSADOWA, OSADOWE, PIERWIASTEK, PODZIEMI, PODZIEMIA, PODZIEMIACH, PODZIEMNA, PODZIEMNY, POKLADAMI, POLAND, POLSCE, POLSKA, POLSKE, POLSKI, POLSKICH, POLSKIE, POLSKIEGO, POLSKIEJ, PRACE, PRAWEM, REZERWAT, SKALA, SKALY, SKLAD, SKLADOWANIE, SKLADOWISKO, SLASK, SLASKA, SLASKICH, SLASKIE, SLASKIM, SLASKU, STARA, STARE, STAREJ, STATUS, STATUSIE, SUROWCA, SWIAT, SZATA, SZATY, TABLICA, TAJEMNICZA, TAJNA, TAJNE, TERENIE, UDOSTEPNIONA, UNDERGROUND, UZGODNIENIA, W, WIELKIE, WLASCICIEL, WLASCICIELEM, WYDOBYCIE, WYDOBYWANIE, WYKOPALISKOWE, WYROBISKA, WYROBISKO, Z, ZABEZPIECZONE, ZAGLEBIA, ZAGLEBIE, ZAGLEBIU, ZIEMI, ZIEMIA, ZLOZA, ZWIEDZANIA,