EN_01470102_0020

EN_01470102_0020
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
internet + 100%
fot. Jan Bogacz/TVP/East News Dance Dance Dance III edycja Trzecia sezon trzeci duety n/z Roksana Wegiel Olivia Gorniak
2021-03-21
Jan Bogacz/TVP/East News
TVP SA
Jan Bogacz
2156171
5,84MB
42cm x 28cm przy 300dpi
BOGACZ, DANCE, DUETY, EAST, EDYCJA, FOT, GORNIAK, III, JAN, N, NEWS, OLIVIA, ROKSANA, ROZRYWKA, SEZON, TRZECI, TRZECIA, TVP, WEGIEL, Z,