EN_01468209_0028

EN_01468209_0028
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
internet + 100%
fot. Jan Bogacz/TVP/East News Program To byl Rok III edycja trzecia odc 4 n/z Iza Krzan
2021-03-09
Jan Bogacz/TVP/East News
TVP SA
Jan Bogacz
2152927
3,48MB
31cm x 21cm przy 300dpi
4, BOGACZ, BYL, EAST, EDYCJA, FOT, III, IZA, JAN, KRZAN, N, NEWS, ODC, ODC4, ODCINEK, PROGRAM, ROK, ROZRYWKA, SEZON, TO, TRZECI, TRZECIA, TVP, Z,