EN_01465601_0020

EN_01465601_0020
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6470620 23.02.2021 Russian President Vladimir Putin and Defense Minister Sergei Shoigu, right, attend a ceremony to lay a wreath at the Tomb of the Unknown Soldier in Moscow's Alexander Garden by the Kremlin Wall to mark Defender of the Fatherland Day, in Moscow, Russia. Ramil Sitdikov / Sputnik
2021-02-23
Ramil Sitdikov/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Ramil Sitdikov
6470620_6034e0870243f
3,54MB
35cm x 23cm przy 300dpi
02, 2021, 23, A, ALEXANDER, AND, AT, ATTEND, BY, CEREMONY, DAY, DEFENDER, DEFENSE, FATHERLAND, GARDEN, IN, KREMLIN, LAY, MARK, MINISTER, MOSCOW, OF, PRESIDENT, PUTIN, RAMIL, RIGHT, RUSSIA, RUSSIAN, SERGEI, SHOIGU, SITDIKOV, SOLDIER, SPUTNIK, THE, TO, TOMB, UNKNOWN, VLADIMIR, WALL, WREATH,