EN_01465601_0009

EN_01465601_0009
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6470404 23.02.2021 Russian President Vladimir Putin delivers his address to war veterans, military personnel, the civilian staff of the Russian Armed Forces, and Russian citizens in general on Defender of the Fatherland Day via video link from the Moscow Kremlin, in Moscow, Russia. Mikhail Klimentyev / Sputnik
2021-02-23
Mikhail Klimentyev/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Mikhail Klimentyev
6470404_6034ade7c057b
2,56MB
36cm x 24cm przy 300dpi
02, 2021, 23, ADDRESS, AND, ARMED, CITIZENS, CIVILIAN, DAY, DEFENDER, DELIVERS, FATHERLAND, FORCES, FROM, GENERAL, HIS, IN, KLIMENTYEV, KREMLIN, LINK, MIKHAIL, MILITARY, MOSCOW, OF, ON, PERSONNEL, PRESIDENT, PUTIN, RUSSIA, RUSSIAN, SPUTNIK, STAFF, THE, TO, VETERANS, VIA, VIDEO, VLADIMIR, WAR,