EN_01460893_0010

EN_01460893_0010
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS WARSZAWA 11.08.2020 PLAN FILMOWY SERIALU PT. OSACZONY N/Z: MARIA DEJMEK
2020-08-11
VIPHOTO/East News
VIPHOTO
VIPHOTO
VIP_OSACZONY170121_41
2,87MB
42cm x 28cm przy 300dpi
08, 11, 2020, DEJMEK, EAST, FILMOWY, MARIA, NEWS, OSACZONY, PLAN, PT, SERIALU, VIPHOTO, WARSZAWA, Z,