EN_01459615_0014

EN_01459615_0014
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
No third party sales MINIMUM PRICE 5 USD
Yujiro Takahashi, New Japan Pro-Wrestling Ten-man tag match at TDC Hall on January 6, 2021 in Tokyo, Japan. (Photo by New Japan Pro-Wrestling/AFLO)
2021-01-06
New Japan Pro-Wrestling/Aflo Images/East News
Aflo Images
New Japan Pro-Wrestling
aflo_151589011
0,81MB
21cm x 14cm przy 300dpi
2021, 6, AFLO, AT, BY, HALL, IN, JANUARY, JAPAN, MATCH, NEW, ON, PRO-WRESTLING, TAG, TAKAHASHI, TDC, TEN-MAN, TOKYO, YUJIRO,