EN_01450115_0037

EN_01450115_0037
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
16. 10.2020 Krakow Otwarcie nowego Muzeum Kosciuszkowskiego na Kopcu Kosciuszki N/z Virtuti Militari , kopia ze zbiorow Komitetu Kopca Kosciuszki w Krakowie fot. Beata Zawrzel/REPORTER
2020-10-16
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
20201016beza605
2,37MB
42cm x 28cm przy 300dpi
10, 16, 2020, BEATA, KOMITETU, KOPCA, KOPCU, KOPIA, KOSCIUSZKI, KOSCIUSZKO, KOSCIUSZKOWSKIE, KOSCIUSZKOWSKIEGO, KRAKOW, KRAKOWIE, MILITARI, MUZEUM, N, NA, NOWEGO, OTWARCIE, REPORTER, TADEUSZ, VIRTUTI, W, WYSTAWA, Z, ZAWRZEL, ZBIOROW, ZE,