EN_01450115_0035

EN_01450115_0035
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
16. 10.2020 Krakow Otwarcie nowego Muzeum Kosciuszkowskiego na Kopcu Kosciuszki N/z Jan Regulski , Pierscien z wizerunkiem Kosciuszki , 1792-1807 fot. Beata Zawrzel/REPORTER
2020-10-16
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
20201016beza603
1,06MB
30cm x 20cm przy 300dpi
10, 16, 1792-1807, 2020, BEATA, JAN, KOPCU, KOSCIUSZKI, KOSCIUSZKO, KOSCIUSZKOWSKIE, KOSCIUSZKOWSKIEGO, KRAKOW, MUZEUM, N, NA, NOWEGO, OTWARCIE, PIERSCIEN, REGULSKI, REPORTER, TADEUSZ, WIZERUNKIEM, WYSTAWA, Z, ZAWRZEL,