EN_00952933_0958

EN_00952933_0958
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
23386
The American writer Ernest Hemingway, left, seen being interviewed by an unidentified Italian reporter, right, at his hotel in Genoa, Italy on June 5, 1954. The hotel porter is in the centre of the two, Hemingway and his wife Mary arrived in Italy by car on June 4 from Spain, and are now due to go to Cuba. (AP Photo)
ap - arch
1954-06-05
AP/East News
Associated Press
540605068
2,4MB
25cm x 25cm przy 300dpi
1954, 4, 5, AMERICAN, AN, AND, ARE, ARRIVED, AT, BEING, BY, CAR, CENTRE, CUBA, DUE, ERNEST, FROM, GENOA, GO, HEMINGWAY, HIS, HOTEL, IN, INTERVIEWED, IS, ITALIAN, ITALY, JUNE, LEFT, MARY, NOW, OF, ON, PORTER, REPORTER, RIGHT, SEEN, SPAIN, THE, TO, TWO, UNIDENTIFIED, WIFE, WRITER,