EN_00951655_0180

EN_00951655_0180
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
12310
Caption not redable
2008-12-06
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
AP081206034837
1,69MB
17cm x 25cm przy 300dpi
BUILDING, CAM, CAPTION, CONCENTRATION, FLOWERS, HOLDING, LEADER, NAZI, NOT, PEOPLE, PONTIFF, POPE, REDABLE, RELIGIEUS, VISITING,