EN_00948133_2157

EN_00948133_2157
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Undated portrait of former Prussian premier Otto Braun. (AP-PHOTO/n) --- In Locarno ist der ehemalige preussische Ministerpraesident Otto Braun im Alter von 83 Jahren gestorben. Als Fuehrer der ostpreussischen Landarbeiterbewegung uebernahm er 1918 das preussische Landwirtschaftsministerium, und im Maerz 1920 wurde er zugleich Ministerpraesident. Er blieb mit kurzen Unterbrechungen bis 1932/33 in diesem Amt. Im Maerz 1933 kam er in die Schweiz. 1940 erschien sein Hauptwerk
2005-12-07
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
1016591
1,12MB
19cm x 25cm przy 300dpi
1918, 1920, 1932, 1933, 1940, 33, 83, ALS, ALTER, AMT, AP-PHOTO, BIS, BLIEB, BRAUN, DAS, DIE, DIESEM, EHEMALIGE, ER, ERSCHIEN, FORMER, FUEHRER, GESTORBEN, HAUPTWERK, IM, IN, IST, JAHREN, KAM, KURZEN, LANDARBEITERBEWEGUNG, LANDWIRTSCHAFTSMINISTERIUM, LOCARNO, MAERZ, MIT, OF, OSTPREUSSISCHEN, OTTO, PORTRAIT, PREMIER, PREUSSISCHE, PRUSSIAN, SCHWEIZ, SEIN, UEBERNAHM, UND, UNDATED, UNTERBRECHUNGEN, VON, WURDE, ZUGLEICH,