EN_00947229_3410

EN_00947229_3410
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
16772
Don Reid stands in the death chamber of the Texas State Penitentiary on July 31, 1972 at Huntsville in the position from which he officially watched 189 men die in the heavy oak electric chair. Since the recent Supreme Court ruling on capital punishment he thinks he???s seen his last execution. ??sBut I myself won???t be satisfied until I personally get hold of that chair and saw it into little pieces. (AP Photo)
1972-07-31
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
1168103
1,6MB
25cm x 16cm przy 300dpi
189, 1972, 31, AND, AT, BE, CAPITAL, CHAIR, CHAMBER, COURT, DEATH, DIE, DON, ELECTRIC, EXECUTION, FROM, GET, HE, HEAVY, HIS, HOLD, HUNTSVILLE, I, IN, INTO, IT, JULY, LAST, LITTLE, MEN, MYSELF, OAK, OF, OFFICIALLY, ON, PENITENTIARY, PERSONALLY, PIECES, POSITION, PUNISHMENT, RECENT, REID, RULING, SATISFIED, SAW, SBUT, SEEN, SINCE, STANDS, STATE, SUPREME, TEXAS, THAT, THE, THINKS, UNTIL, WATCHED, WHICH, WON,