EN_00946919_9024

EN_00946919_9024
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Undated Image shows Russian cellist Gregor Piatigorsky pictured in Berlin, Germany. (AP Photo)
2010-12-19
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
1959422
0,61MB
18cm x 25cm przy 300dpi
BERLIN, CELLIST, CELLO, GERMANY, GREGOR, IMAGE, IN, PIATIGORSKY, RUSSIAN, SHOWS, UNDATED,