EN_00945997_2541

EN_00945997_2541
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Undated image of a young woman banging on an iron frying pan with a wooden cooking spoon in Germany during the Hitler regime. Unmarried girls aged between 17 - 25 and not in full employment or studying at school had to work in the program called
2010-12-13
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
2182963
0,84MB
19cm x 25cm przy 300dpi
17, 25, A, AGED, AN, AND, AT, BANGING, BARE, BETWEEN, CALLED, COOKING, DURING, EMPLOYMENT, FOOT, FRYING, FULL, GERMANY, GIRLS, HAD, HITLER, IMAGE, IN, IRON, NOT, OF, ON, OR, PAN, PROGRAM, REGIME, SCHOOL, SPOON, STUDYING, THE, TO, UNDATED, UNMARRIED, WITH, WOMAN, WOODEN, WORK, YOUNG,