EN_00945656_0366

EN_00945656_0366
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Web – 7 €
Caryl Chessman, condemned to die 11 1/2 years ago, is seen with three best-selling books he wrote while in San Quentin prison's death row, Jan. 20, 1960. He is scheduled to die in the gas chamber February 19. (AP Photo)
2010-12-12
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
2421176
2,29MB
25cm x 19cm przy 300dpi
1, 11, 19, 1960, 2, 20, AGO, BEST-SELLING, BOOKS, CARYL, CHAMBER, CHESSMAN, CONDEMNED, DEATH, DIE, FEBRUARY, GAS, HE, IN, IS, JAN, PRISON, QUENTIN, ROW, SAN, SCHEDULED, SEEN, THE, THREE, TO, WHILE, WITH, WROTE, YEARS,