EN_00944809_0133

EN_00944809_0133
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
WORLDWIDE RIGHTS AVAILABLE. End users shall not licence, sell, transmit, or distribute any photographs represented by eyevine, to any third party.
Jim Morrison. A college prank earned Jim this mug shot. Credit: eyevine
2009-06-18
EAST NEWS
Eyevine
HANDOUT
Mugshots_EV119
0,09MB
5cm x 8cm przy 300dpi
0, 20, 44, 8709, A, ABOUT, ANY, ARREST, ARRESTED, BY, CELEB, CELEBRITY, COLLEGE, CONTACT, CRIME, DEVIANT, DISTRIBUTE, E, EARNED, EDITORIAL, EMAIL, END, EVPORTRAIT, EYEVINE, FOR, HANDOUT, IMAGE, INFO, INFORMATION, JAIL, JIM, LICENCE, MORE, MORRISON, MUG, MUGSHOT, NEWS, NOT, ONLY, OR, OTHERWISE, PARTY, PHOTOGRAPHS, POLICE, PRANK, PRISON, REPRESENTED, SELL, SHALL, SHOT, TEL, THIRD, THIS, TO, TRANSMIT, USE, USERS, USING, WORLDWIDE,