EN_01342869_0009

EN_01342869_0009
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
026
??BAUER-GRIFFIN.COM Tom Holland and Zendaya are seen NON-EXCLUSIVE October 12, 2018 Job: 181012SSB1 New York, NY www.bauergriffin.com
2018-10-12
Steve Sands/Bauer Griffin/East News
Bauer Griffin
Steve Sands
181012SSB1_ZENDAYA_HOLLAND_T_B-GR_10
1,95MB
19cm x 43cm przy 300dpi
12, 2018, AND, ARE, BAUER-GRIFFIN, BAUERGRIFFIN, FAR, FILMING, FROM, HOLLAND, HOME, JOB, MARVEL, MOVIE, NEW, NON-EXCLUSIVE, NY, OCTOBER, SANDS, SEEN, SPIDER-MAN, STEVE, TOM, WWW, YORK, ZENDAYA,