EN_00212322_0819

EN_00212322_0819
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
The name of a file is archival number
PHOTO: EAST NEWS/SPUTNIK Catholicos and Patriarch of All Georgia Yefrem II.
RIA NOVOSTI
1966-11-22
SPUTNIK/EAST NEWS
SPUTNIK Russia
Perventsev
RIA06-016343_2174
1,12MB
18cm x 25cm przy 300dpi
1966, ALL, AND, CATHOLICOS, GEORGIA, II, NOVOSTI, OF, PATRIARCH, PERVENTSEV, RIA, YEFREM,