EN_01314036_1095

EN_01314036_1095
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE INTERNET +100% Internet +100%
Illustration of human kidney and light micrograph of a section through a kidney cortex showing a glomerulus (round). A glomerulus forms part of the kidney's functional unit, the nephron, of which there are about one million in a kidney. A glomerulus is a tightly coiled network of capillaries. As blood passes through it, water and metabolic wastes are filtered through the capillary walls. The filtrate then drains to the Bowman's capsule lumen (white) that surrounds the glomerulus. From the capsule, the filtrate passes into tubules where most of the water is reabsorbed. The waste products pass out of the body in the urine.
SPL RF Apr 2018
2018-04-07
East News
Science Photo Library RF
KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
f0213583
2,65MB
51cm x 34cm przy 300dpi
ANATOMICAL, ANATOMY, ARTWORK, BACKGROUND, BLOOD, BODY, CELLS, CORTEX, EXCRETION, EXCRETORY, FILTER, FILTRATION, GLOMERULUS, HEALTHY, HISTOLOGICAL, HISTOLOGY, HUMAN, ILLUSTRATION, KATERYNA, KIDNEY, KIDNEYS, KON, LIBRARY, LIGHT, LM, MICROGRAPH, NORMAL, RENAL, SCIENCE, SECTION, SECTIONED, SLIDE, SUBJECTS, SYSTEM, TISSUE, TUBULE, URINARY, WHITE,