EN_01297736_0005

EN_01297736_0005
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
000
??BAUER-GRIFFIN.COM Hilary Duff is seen NON-EXCLUSIVE December 29, 2017 Job: 171229BZ1 Los Angeles, CA www.bauergriffin.com
2017-12-29
BG015/Bauergriffin.com/East News
Bauer Griffin
BG015
171229BZ1_DUFF_H_B-GR_07
1,83MB
18cm x 26cm przy 300dpi
2017, 29, ANGELES, BARE, BAUER-GRIFFIN, BAUERGRIFFIN, BG015, CHANEL, DECEMBER, DUFF, GREEN, HILARY, IPHONE, IS, JEANS, JOB, JUICE, LOS, NON-EXCLUSIVE, PURSE, RIPPED, SEEN, SHOULDER, STRIPES, WWW, X,