EN_01296309_0005

EN_01296309_0005
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
000
??BAUER-GRIFFIN.COM Jessica Alba and her daughter Haven are seen NON-EXCLUSIVE December 20, 2017 Job: 171220BZ4 Los Angeles, CA www.bauergriffin.com
2017-12-20
BG002/Bauergriffin.com/East News
Bauer Griffin
BG002
171220BZ4_ALBA_J_B-GR_35
1,55MB
19cm x 26cm przy 300dpi
20, 2017, ALBA, AND, ANGELES, ARE, BAUER-GRIFFIN, BAUERGRIFFIN, BG002, DAUGHTER, DECEMBER, GARNER, HAVEN, HER, JESSICA, JOB, LOS, NON-EXCLUSIVE, PANTS, PREGNANT, SEAT, SEEN, SWEATER, WARREN, WWW,