EN_01240021_1707

EN_01240021_1707
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Woman relaxing in spa.
2015-09-11
East News
BSIP
CHASSENET / BSIP
Bsip_014783_010
2,37MB
38cm x 25cm przy 300dpi
20-30, ADULT, ALONE, BEAUTY, BODY, BSIP, CARE, CHASSENET, DOWN, EUROPEAN, FEMALE, HUMAN, IN, INTERIOR, LYING, PERSON, RELAXING, SPA, WELL-BEING, WOMAN, YEARS,