EN_01240186_0072

EN_01240186_0072
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Woman applying roll-on deodorant.
2015-10-02
East News
BSIP
Alice S. / BSIP
Bsip_014811_018
2,44MB
38cm x 25cm przy 300dpi
30-40, ADULT, ALICE, ALONE, APPLYING, ARMPIT, BEAUTY, BODY, BSIP, CARE, DEODORANT, EUROPEAN, FEMALE, HUMAN, HYGIENE, INTERIOR, PERSON, ROLL-ON, SMILE, WOMAN, YEARS,