EN_01234975_2822

EN_01234975_2822
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Model Released N/A, Property Realased N/A
2016-11-16
EAST NEWS
Panther Media
Lena Wurm
15077979
2,54MB
52cm x 40cm przy 300dpi
ABSTRACT, ACCESS, ATTACK, BACKDROP, BACKGROUND, BLUE, BUSINESS, BUSINESSMAN, BUSSINESS, BUTTON, CLOSED, CODE, COMPUTER, COMPUTERS, CONCEPT, CRIME, CYBER, DATA, DEAL, DEALINGS, DESIGN, DIGITAL, DISPLAY, DRAFT, FACTS, FINGER, HAND, HOLDING, ICON, ILLUSTRATION, INFORMATION, INFORMATIONS, INTERNET, IT, JOB, KEY, KEYHOLE, KNOWLEDGE, LABOR, LENA, LOCK, MAN, MODEL, NET, NETWORK, OCCUPATION, ONLINE, PADLOCK, PASSWORD, PICTOGRAM, PICTOGRAPH, PLAN, POSSESSION, PRIVACY, PROFESSION, PROJECT, PROTECT, PROTECTION, PUSH, SAFE, SAFETY, SCREEN, SECURE, SECURITY, SUBSTRATUMS, SYMBOL, SYSTEM, TECH, TECHNOLOGY, TOUCHSCREEN, TRADE, TRANSACTION, VIRTUAL, VIRUS, WEB, WORK, WORLDWIDEWEB, WURM, WWW,