EN_01227119_0565

EN_01227119_0565
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Undated photo shows Japanese scientist Yoshinori Osumi, who was awarded the Nobel Prize in physiology or medicine on Oct. 3, 2016, for discovering and elucidating mechanisms for autophagy, an intracellular process that degrades and recycles proteins. (Kyodo) ==Kyodo
2016-10-03
Kyodo/East News
Associated Press
685802044579
0,17MB
6cm x 8cm przy 300dpi
2016, 3, AN, AND, AUTOPHAGY, AWARDED, DEGRADES, DISCOVERING, ELUCIDATING, FOR, IN, INTRACELLULAR, JAPANESE, KYODO, MECHANISMS, MEDICINE, NOBEL, OCT, ON, OR, OSUMI, PHYSIOLOGY, PRIZE, PROCESS, PROTEINS, RECYCLES, SCIENTIST, SHOWS, THAT, THE, UNDATED, WAS, WHO, YOSHINORI,