EN_01184726_7200

EN_01184726_7200
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: TRICOLORS/EAST NEWS 05.07.2008 Top Trendy - Jubileusz Krzysztofa Krawczyka N/Z:Krzysztof Krawczyk Edyta Gorniak
Kapif archive 2
2008-07-05
TRICOLORS/East News
TRICOLORS
TRICOLORS
EN_384419F
1,15MB
26cm x 22cm przy 300dpi
2008, CYGANKA, EAST, EDYTA, GORNIAK, GYPSY, JUBILEUSZ, KASWI, KRAWCZYK, KRAWCZYKA, KRZYSZTOF, KRZYSZTOFA, MIKROFON, NEWS, PIOSENKARKA, SCENA, TOP, TRENDY,