EN_01178322_0190

EN_01178322_0190
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
HM The Queen at the Garden Party of the British Ambassador in Berlin. 25/6/2015 - Queen Elizabeth II. und Prinz_Philip in der Residenz des britischen Botschafters Sir Simon_Mc_Donald. Credit: BB/face to face
2015-06-25
0070047/Reporter
FaceToFace/REPORTER
BB/face to face
FACE_Queen_Garden_Party_Berlin_23_33161681
1,34MB
20cm x 30cm przy 300dpi
2015, 25, 6, AMBASSADOR, AT, BB, BERLIN, BOTSCHAFTERS, BRITISCHEN, BRITISH, DES, DONALD, ELIZABETH, FACE, GARDEN, HM, II, IN, MC, OF, PARTY, PHILIP, PRINZ, QUEEN, RESIDENZ, SIMON, SIR, THE, TO, UND,