EN_00907079_7205

EN_00907079_7205
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
2000. Warszawa. n/z. Jean Claude van Damme. fot.Mieczyslaw Wlodarski/REPORTER aktorzy, portret
2004-04-05
MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER
MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER
Mieczyslaw Wlodarski/REPORTER
050404115
1,1MB
19cm x 22cm przy 300dpi
2000, AKTORZY, CLAUDE, DAMME, JEAN, MIECZYSLAW, OKULARY, PORTRET, REPORTER, VAN, WARSZAWA, WLODARSKI,