EN_00906994_9927

EN_00906994_9927
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Jerzy Bernhard prezes zarzadu STALPROFIL S.A. z Dabrowy Gorniczej spolki gieldowej wiodacej w branzy hutniczo - stalowej. Fot.Stefan Zubczewski/REPORTER portret
2003-10-16
STEFAN ZUBCZEWSKI/REPORTER
STEFAN ZUBCZEWSKI/REPORTER
Zubczewski/REPORTER
161003004
0,94MB
16cm x 22cm przy 300dpi
BERNHARD, BRANZY, DABROWY, GIELDOWEJ, GORNICZEJ, HUTNICTWO, HUTNICZO, JERZY, PORTRET, PREZES, REPORTER, SPOLKI, STALOWEJ, STALPROFIL, STEFAN, WIODACEJ, Z, ZARZADU, ZUBCZEWSKI,