EN_00906692_7294

EN_00906692_7294
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
2000 n/z Marek Kondrat podczas charakteryzacji. fot. Krzysztof Wojda/Reporter
2002-05-09
KRZYSZTOF WOJDA/REPORTER
KRZYSZTOF WOJDA/REPORTER
Wojda/Reporter
090502157
0,25MB
14cm x 11cm przy 300dpi
2000, AKTORZY, CHARAKTERYZACJA, CHARAKTERYZACJI, CHARAKTERYZATOR, FILMOWY, KONDRAT, KRZYSZTOF, MAREK, PLAN, PODCZAS, PORTRET, REPORTER, WOJDA,