EN_00062297_0028

EN_00062297_0028
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/SIPA PRESS CHARLES ET DIANA 1981
1981-11-14
EAST NEWS
SIPA
HUSSEIN
ANGLIA_DIANA_028
0,7MB
17cm x 24cm przy 300dpi
1981, ANGLIA, CHARLES, DIANA, ET, HUSSEIN, KAROL, KSIAZE, KSIEZNICZKA, LADY, PARA, PRESS, RETRO, RODZINA,