EN_01094675_9585

EN_01094675_9585
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Afghan Shiites beat themselves with chains and blades in a ritual ahead of the Ashura holiday outside the Abul Fazel Shrine in Kabul, Afghanistan, Sunday, Nov. 10, 2013. At this shrine two years ago during the same celebration, a suicide bomber killed scores of worshippers. (AP Photo/Anja Niedringhaus)
arch9
2013-11-10
AP/East News
Associated Press
AP
699556606501
0,5MB
22cm x 15cm przy 300dpi
10, 2013, A, ABUL, AFGHAN, AFGHANISTAN, AGO, AHEAD, AND, ANJA, ASHURA, AT, BEAT, BLADES, BOMBER, CELEBRATION, CHAINS, DURING, FAZEL, HOLIDAY, IN, KABUL, KILLED, NIEDRINGHAUS, NOV, OF, OUTSIDE, RITUAL, SAME, SCORES, SHIITES, SHRINE, SUICIDE, SUNDAY, THE, THEMSELVES, THIS, TWO, WITH, WORSHIPPERS, YEARS,