EN_00043163_0039

EN_00043163_0039
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/SIPA PRESS Jean-Louis trintignant & sa fille Marie. 00277522
no headline
2009-11-14
EAST NEWS
SIPA
HOUNSFIELD/SIPA
TRINTIGNANT_MARIE_039
0,71MB
21cm x 18cm przy 300dpi
AKTORKA, CAPTION, CORKA, FILLE, HOUNSFIELD, JEAN, JEAN-LOUIS, LOCAL, LOUIS, MARIE, OJCIEC, PRESS, RODZINA, SA, TRINTIGNANT,